Yetim bir düş’ e meylettim, muallim:

Ah, ben ve yetilerim.

Yetemediğim cihan gibi nesriyim sözcüklerin

Batılı gizemin aşkın ise pekiştireç olduğu

Ne iklimler gördüm ben ne de çok insan

İçimde saklı hulasası evrenin

Sözcüklerimse keten tohumu

Yalnızlık ve mazim

İştigal ettiğim sevgiden ötesini bilmedim bilemezdim.

 

Bilediğim duygular var hıçkıran

Yanlıdır benim hüznüm ve efkârım

Sağa sola yalpaladığımsa asla değil yalan

Meşakkatli yüreğimde açan çiçek çiçek

İnhisarında ömrün

İmtina ettiğim.

Sözcüklerim ve ben

Deşifre ettiğim içimde saklı gizem

Katık ettiğim aşka

Aşina olduğum kadar yalnızlığa

Sırnaşık özlem de yakamdan düşmezken

 

Hazırım da ve ölüme nazır

Kıyamadığım bir Allah’ın kulu kıyama durduğum kadar

Ruhuma iyi gelen sevginin inancın nuru

Beti benzi kaçmış gecenin

Sineme dolan ay ışığı.

Hicabın tetiklediği içimde saklı yası niyazı

Sunduğum Mevla’m

Sustuğum kadar bir ömre adadığım

İyi niyet ve aşkın nefretten aldığı intikamı

Elbet umutla serildim serileli…

 

En yüksek rakım mı?

İlahi Aşkın mabedi saklı en tepede

Gözlerimle kolaçan ettiğim önüm arkam

Bir nebze de olsa mutluluk değil miydi hakkım?

 

Suskular giyindim

Sıska kaleme yüklendim de yüklendim

Na’şı mazinin

Niyazımda saklı sessizliğim

Kulp takan varsa aşkıma

Hicabın eşiğinde saklı hicrana;

Elbet dokunulmazlığı kalbimin

Ritmine sadığım İlahi Aşkın

Mealim bazen şiir

Mizacım bazen hüzün yüklü ömür

Bağdaş kurduğum sözcüklerden çıkarıyorum acısını

Yılların

Yarenlik eden kaleme diktiğim esvabı

Asla küçümsemeyin

Ruhumla özdeş ışık

Aşkla kaybolduğum bilinmez ve her şık

Elbet en yakışan aşktır

Eşrafıma sitem ettiğim kadar

Kabullendiğim kederim ve kader…

 

Yanlışımla doğrumla yaşadığım ve mizacım iken beşer

Olmanın inancı ve nazarında uçuşan kuşlar

Bir d/okun bir ah işit

Varlığıma ket vuran gün ve geceye sırnaşık

Bir özlemle yanaştığım

Kabul olsun yeter ki içimdeki her dilek

Nasıl ki mukadderattır sandığımda saklı

Sanmadıklarım kadar beni bana uzak kılan o sözü o sazı

Alan ben değilim elime:

Söylediğim kadar teslimiyetim Rabbime.

 

Baş veren günü eş kılan geceme

Tutuklu ruhumla koptum geldim dünden

Hüznümle sakit devingen bir özlem

Mirası atalarımın

Kulağıma küpe nasihatleri babamın

Elbet kolluk kuvvetidir içimde saklı tuttuklarım

Yaratana koştuğum ilk andan beri

En çok esmeyi sevdim ben şiar edindiğim rahmeti

Bahşeden Rabbime hamt ettiğim

Ayyuka çıkan sevgimle katık ettiğim

Her sözcük benden bir parça…

 

Şiirimi doladığım kadar dilime

Başım gözüm üstüne kaderim tecelli

Ettiği kadar yüreğime teselli

Bulduğum illa ki İlahi Aşkın meali

Tarafınca yaratıldığımız Rabbime düşkünlüğüm

Bir yürekten diğerin sektiğim

Elbet İlahi Ateşin kıvılcımlarında yeniden doğmanın müjdecisi

Başıma yağan nurun ve rahmetin g/izinde…