Card image cap
Fi̇ldi̇şi̇ yalnizliğim ve duvar pi̇yanosuTedirgin gülüşüm çatlatır dudaklarımı aslında içinde kalmaya mecbur tutulduğum mahzende köşeye kıvrılmış bir lahzadır aşkın materyali: hani tutuşan çehrem, kilitli çenemde saklanmış dualar gibi içime akıttığım yaşın da muadili şu tanımsız heceler ve vakit doldu yine ve işte bir şiir vaktine denk düştü hüzün yüklü gür sesi evrenin.

 

 

Maviden notaları var içimde saklı o duvar piyanosu:

Çocukluğumda üstüne çıktığım umudun her tuşu…

Ah, fildişi yalnızlığım

Ah, ağrıyan köpek dişi çocukluk çeşmemde

Akıttığım gözyaşımın

Tanımsız bir lehçesiyim ben alfabenin

Asla albenili olmadı hem benim sevda masallarım:

Ben bir köşede içime sızan heyecanla tutuşup da

Dokunmuşken yüreklerine güvercinlerin

Ve tanımsız bir vakitte ve akitte saklı varlığım…

 

Kâh ketum günün

Kâh kâfir gülüşü şeytanın

Ah, şeytan tüyü vardı illa ki sevmekte

Horasan tepelerine açtığım bayrak

İçimde tutuşan sancak

Aşkın da coğrafyası

Adımladığım hece hece…

 

Mısralarım ve sen yabancı

Kilitli yüreğimde nice anı

Andaki mevcudiyetim ne ki hem?

Nemalandığım sonsuzluğun titrek sesinde saklı

Tedirginlik

Tavşan dişli bir gülümsemeydi belki de

Çocukluğumun kundakladığı o oyun bahçesi:

Sürrealist çekinceler biriktirmiştim ben toprakta

Topaç yüzlü güneş

Şadırvanı sessizliğin

Ve dilediğimce sevdiğim dünya ahalisi…

 

Tutumsuzum hem ben

En çok severken ve yazarken

Tutarsızım da âşık olduğumda gerisin

Geri kaçtığım o gölgeli bahçe

Topak topak olmuş sözcükler

Evrenin dilinde saklı masumiyet

İçimde saklı sessizlik dolu asalet

Aşk ise devasa bir rivayet

Nemalandığım çaresizlik

Kulp takan kimse yüreğime…

 

Turladığım şu dergâh

Tamamladığım bulmaca

Aslında tanımsız kılınan duygularım

Şiirlere boca ettiğim gönül terim

Elbet İlahi bir direktif aldığım

Sevgisi tükenmeyen ölümlü bir kelebek

Olmanın da muadili

Elbet sektiğim her hece her dize…

 

Kuram dışıyım ve kuralsız

Oysaki egemen olandı disiplin ve yüreğimin

Oyun bahçesinde bir ileri bir geri salındığım.

Tüten sobanın dumanı

Nemli kalorifer petekleri

Bense balarısı uçuşan bir yürekten diğerine

Salındığımsa illa ki hakkaniyetin ve Hakkın tesellisi

Tecelli bulansa ansızın

Tasviri imkânsız bir düşün

Arka bahçesi

Kopup geldiğim ömrün

Sönmek bilmeyen ateşin

Yalnızlığın ve aşkınsa en sadık neferi…