Sevdiğim insanlar var bire bir söyleyemediğim…

Sevmediğim huylarım var içimdeki girdabın asla sonlanmadığı…

Sevdiğim Rabbim var ve en güzeli hayata bağdaş kurarken gerçek manada yükseldiğim ve bir buluta dokunduğum sonra da o bulutla içselleşen duygularım…

 

 

Maviden teni evrenin ve göğsümü gere gere sevdiğim.

Aşkın yoldaşı, sırdaşı yerin göğün

Temenni ettiğim ne ise tecelli eden

Teselliden fazlasına zimmetlidir yüreğim…

 

Soyut bir rahle içimi serdiğim:

Kâh efkârı aşkın kâh fendine yenik düştüğüm

Mevsimin tininde saklı bir sayaç

Aşka hamt eden yürekler

Kefil olduğumsa saklın tutulası bir güç

Bazen tükendiğim

En çok da varlığı ile süzüldüğüm devasa Güç:

Ansızın depreşen rüzgâr

Ve işte kuyruğuna kondum o yıldızın:

Nüktedan ve seyyah bir yücelik

Göğün komplimanı nice bulut

Umuda dair bir bekleyiş benimki:

Aşkın kürediği katıksız

İhya edilesi her katı yüreğin

Merhametlilerin en merhametlisine koştuğum.

 

Bazen bir kördüğüm

Bazense kopup geldiğim endamlı bir yolculuk

Aşkın hırkası sırtımda

Aşkın rakımı erdiğimden çok sonra

Vuku bulan bir ç/ağrı

Nameler yağarken nazlı nazlı

Mevsimden firar eden

Bazen yağmur bazen rüzgâr

Fevri olsam da bir ömür

Fermanımın sonlanmadığı.

 

Hakkın kapısı yürüdüğüm

Hak ettiğimden öte bir cesaret

Esiri olmadığım dünya ve minnet etmediğim

Meali insan meramı Yaratandan

Mecazi bir firar kimi zaman

Kimlik kartım kazılı yüreğime

Tembihlenen çocuk yanım

Tevafuk yüklü kâinatın

Her zerresine nasıl da sadık aşığım.

 

Suyun kaldırma kuvveti değil yukarı taşıyan

Sudan sebeplerle yoksun kılındığım artık neyse

Bazen şahlanan duygularım

Duyum aldığım kimi zaman

Kimyamda saklı sevgi ve hüsran

Kin gütmediğim kadar

Elimin kiridir kayıp giden

Yeter ki ben kayıp gitmeyeyim

Uğruna bir ömrü heba ettiğim ilkelerim

Resmim de somut rengim de

Solsam da günbegün

Açan ruhun endamlı çiçekleri

Diri kılındığım kadar dinginliğe duyduğum özlem