Düş iklimleri, mavilim hani sektiğim tek tek o kareler belki de üçgen vücutlu hayaller ve hayaletler…

Çiçeklerin dilinden konuşuyorum ve çiçek olmanın da mealidir gece oldu mu solup içime kapandığım ve gecenin rehavetinde ve gizinde saklandığım.

 

 

 

Sözcüklerimdir yaren bildiğim aşkla eşleşen her biri

Bitiminde zamanın bir dilek dilediğim evrenden

Sunmasam da maruzatımı

Vardır beni bir bilen

Sorup sorgulamadan hem de en yakınımda…

 

Hem hicretim hem mealim hem de benliğim

Kök söktüren dünyadan kaçıp sığındığım

Aşkla umutla yatıya kalan inancın katlandığı

Her hücrem her zerrem

Kanıksanası bir düş kadar elzem

Gerçek olmanın diktiği yaralarım

Hayallerimin söküklerinden

Damlayan acılar

Açamadığım gözlerim

Açamadığım içim insanlara

Ne çok açmazda saklı mevcudiyetim.

 

Günsüz gece

Gecesiz ömür

Ömürsüz şiir

Şiirsiz hayat

Pekişen acı ve aşk ve yalnızlık

Sitemleri boğduğum

Sinemde saklı binlerce melek ve kelebek

 

Hali hazırda ayağımın altından kayan zemin

Zehir zemberek kimi zaman bahşettikleri insanların

Lakin latif bir esinti ile saklı tuttuğum hissiyattım

Maneviyatın şerh düştüğü İlahi Rotam

Bilumum hece ve kelime

Pekişen acı ve hasretle

İç bükey bir aynanın da sırlara saklandığım

Sarmalında bilinmezin arakladığım şiir gibi

Elbet içimde seken her biri;

Elbet içilesi şerbet gibi

İksirli bir aşk

Aşkla özdeş özlem

Öznemle kaydığım gökyüzü

Gözlerimden akan yaşa teslimiyetim

Ve de ruh ikizim iken sevdalı şehrin

Sekizinci tepesi olmaya adayım…

 

Diklendiğim bir ömür

Dilaltıdır hem şiir

Emsalsiz bir duygu yoğunluğu yaşarken için için

İdame ettiğim nice zamanın hatırası yerleşik bir hazine içimde

Saklı alet edevat

Hala sökemediğim düş çürükleri

Ki

Hiç birinin kovuğunu doldurmadı bunca zaman.

 

Bir rivayet olsa da mutluluk

Aşkla şahlanan sözcüklerim ve ufuk

Uğruna bilinmezin

Uğradığım her köy her kapı

Defalarca kovulduğum gel gör ki

Nabzını tuttuğum doğruluk ve umut

Bir şahikanın kanadında yaşar ve eserim ben

Endamlı hüznümle.

 

Şiarıyım da aşkın

Bir esaret olarak addedilse de geçen gün ve her şiir

Cesaret örneğidir yaşadığım ve yazdığım kadar

Kaybolmaların nabzını tutan sevgili kader

Kimyasıdır umudun köpüren sözcükler

Aşkın da uleması her hece

Diz dize yaşadığım şu şehir ve her şiir

Layığıyla sevmenin tercümesidir

Didikledikçe içimi

Direnç gösteren ruhum ve saklı efkâr

Yâd edilesi şüheda mazinin doruk noktasına

Sonunda ulaştım ben

Elbet sonsuzluğun rotası ve notası

Sökün ettikçe her duygu bir bir…