Bir hasretin uzamındayım…

Ah, nasıl da uzak cihandan lakin

Sevdiğim kadar yanık kokar mektuplarım

Yarılan ruhum ve yüreğim

Varsın yarılansın ömür

Terbiye ettiğim nefsim

Aşkın ihbarı ve ifasıdır saklı içimde

Dingin bir ruha özlem saklı yalnızlığımın kabrinde.

 

Mevsimlerden fal tutmuşlar

Faili olmadığım kadar da finali iken serüvenin

Ne de olsa her yeni gün yeniden doğduğum

Bir şiirden fazlasıdır da yazdığım

Yakardığım tek güç

Varsın kötüler ve kötülük musallat olsun gönlüme

Uzağındayım iblisin

Yaşadığım kadar mutlu bazen hüzünlü

Sevginin iç içe geçtiği her kelime

Şiarımı varsın bilmesin insanlar

Bilindik değilim zaten:

Ne haset ne isyankâr

Sadece kendi yolumda Rabbime koştuğum

Önümde saklı yokuş

Bilmezler de açlıkla nefsimi nasıl da terbiye ettiğimi.

 

İllet olansa nifak

Hicabın b/eşiği zalimin de bitmek bilmez ihaneti

Olabildiğince masum ve mazlumum

Yandığımdan fazlasıdır içimde saklı

Şiar edindiğim niyet ve hürriyet

En azından severken ve yazarken özgürüm ben

Bir bilinmez ki devinen içimde

Bir içimlik addedilse de şiirlerim içerlediğime binaen

İçime çektiğim hüzün ve mevsim

O iken koruyan ve en çok seven hüzünlü kalbimi

Varsın kabir azabı yaşatsınlar bana günbegün.

 

İlahidir benim sancılarım

Ne tutulan nutkum ne kuruyan dudaklarım

Rabbimi andıkça geçer açlığım

Sevdikçe büyür dünyam

Ve şerh düştüğüm kıblem

Mehtabın en güzelidir sevmek

Sevmenin en güzeli yakardığım kadar dokunmak değil mi ki

İstediğim hidayet kendimi bildim bileli.

 

Daha da çok yolum var

Yeter ki yetsin vakit.

Daha da seveceğim çok şey çok insan

Hüznümle sırdaşım kalem sevgiyi tetikleyen

Bazen hicreti ömrün

Bazen gaflete düşen zalimin

Titrinde duyguların kümelediğim

Binlerce cümle ve şiir

Diz dizeyim dizelerimle

Dizdiğim boncuk misali akan gözyaşım

Silense tek kişi içimden geçen

Her dua her dilek

Arşı alaya çıkar da çıkar sesim

Namım da almış yürümüşken

Bir derviş gibi g/izini sürdüğüm:

Elbet ruhumda batmayan güneş

Güleç yüzümden akan yaşa eş

Manevi bir hazdır dolunay ve şiir

Külfeti yoktur hem elemin

Mademki Allah var gam yok…