Card image cap
Hati̇ce naki̇ye hanim

Divan Edebiyatının en önemli şairlerinden olan Hatice Nakiye Hanım, 1846 ile 1899 yılları arasında yaşamıştır. Ayrıca tarih kitaplarında da adından sıkça söz ettiren Müneccimbaşı Osman Saib Efendi’nin de öz kızıdır. Küçük yaşta annesinin ölümü üzerine zorlu bir çocukluk yaşamış, teyzesi tarafından büyütülmüştür. Küçük yaşlarda başlayan yazma tutkusu, öğretmen olması ile birlikte bir mesleğe dönüşmüş ve ondan geriye değerli eserleri kalmıştır.

Hatice Nakiye Hanım’ın küçük yaşlardan ölümüne kadar zorluklar yakasını bırakmadı. Ancak o asla şiir tutkusundan vazgeçmedi. Subyan okulunda okuduktan kısa süre sonra Darülmuallimat’a yazıldı. Daha sonra Darülmuallimat’ta öğretmenlik görevine başladı. Branşı farsça ve tarihti. Bu alanlarda Anadolu’da ve Mısır’da mezun ettiği sayısız öğrencisi vardı. Bunların arasında sultanların çocukları da bulunmaktaydı.

Hatice Nakiye Hanım Öğretmenlik Hayatı

Hatice Nakiye Hanım Mehmet Reşat döneminde pek çok şehzadeye ve sultana da hocalık etmiştir. Ayrıca Mısır’da bir süre yaşamış ve burada da dönemin krallarının çocuklarına Farsça ve Tarih dersleri vermiştir. Dönemin en iyi kadın muallimlerinden biri olarak anılmaktaydı.

Mesleğini büyük bir özveri ile yapan Hatice Nakiye Hanım’ın saraylarda çokça zamanı geçti. Hatta II. Abdülhamit kendisine Şefkat Nişanı verdi. Meslek hayatı boyunca da pek çok Müstezad, Kıt’a, methiye ve gazel yazmıştır. Bu methiyelerin dönemin sultanlarına hitap ettiği bilinmektedir. Methiyelerin pek çoğu yayımlanamadan kaybolmuştur.

Hatice Nakiye Hanım ‘ın Eserleri

Hatice Nakiye Hanım’ın pek çok şiiri olmasına rağmen, dönemin imkanları sebebi ile derlenememiştir. Ancak dergilerde yer alan şiirleri şimdilerde Divan Edebiyatı okurları ile buluşmaktadır. Ayrıca kendisi o dönemin ünlü kadın şairlerinden Şeref Hanım’ın da yeğenidir. Hatice Nakiye Hanım Şeref hanım’ın divan şiirlerinin ikinci basımının hazırlanmasında rol aldı.

Hatice Nakiye Hanım’ın 40 kadar eseri olduğu düşünülse de dergilerde bunların yalnızca20’si yayımlandı. Geri kalanının anonim Divan Edebiyatı eseri olarak kaldığı düşünülüyor. Hatice Nakiye Hanım’ın ayrıca Türkçe şiirleri de bulunmaktadır. Bu şiirler Ahmet Muhtar Bey ve kendi kardeşi Nebil Bey tarafından yayımlanmıştır.