ÖLÜM MÜCRİM

 

Pay-mal olmuş meşk, payıma düşen bu talan’dan

Diyarı gurbet eldeyim öksüz gönlüm yanar

Maşukam aklıma düştün dese de yalandan

Mecnun us yalanı doğru sanıp gene kanar

 

Değersiz çöp gibi savruldum Güher taş iken

Aşk-ı meşk dergâhında kuyruk oldum baş iken

Can suyum çekildi küle döndüm ataş iken

Sol yanım buz kesti döşümde ataşım söner,

 

Kader bohçama levh-i kalem yazmış yazımı

Bal mı eyler ol felek aşımdaki tuzumu

Bilir mi acep yâd gönül yürekte sızımı

Şaştı ahvalim döşte sızım ne zaman diner

 

Ahval sorma garip, ahvali yok olmuş serde

Bekle ey âdem kim derman olacak bu derde

Meşk-i sırlar çözülmez meşk içindeki sırda

Ben sırdan kaçarken sırlar sır üstüne biner

 

Ölü toprağın serptin meşke can ahu zarda

Öldü sol cenahım aşk mı ararsın mezarda

Ölüm;  mücrim donar, ölüm ki döşte bizarda

Mezarım bilinmezken soysuz baykuşlar tüner

 

_______________ Saklı Düşlerim _