AYAZ VURDU UMUDU


Çığ düştü nev-bahara, buz kesmiş kışa döndü
Dil-i hançer sinemde, sinem merhem siz yandı
Ayaz vurdu umudu, gönlüm yakan kor söndü
       Yanmaz yürek ateşim, kızgın külüm isyankâr
       Hasrete yenik düşmüş, dargın solum sitemkâr

Yâr kalbime yad olmuş, firak hançerin biler
Ağlar gönlüm canhıraş, vefasız yârim güler
Yâr tuz bastı yarama, hicranla bağrım deler 
     Akar çeşm-i siyahım, gözde selim isyankâr
     Arşı sardı feryadım, suskun dilim sitemkâr 

Kor döktün gülşenime, bağ yandı döndü küle
Diken serdin gönlüme, bülbül çekerken çile
Hazan ektin bağıma, baykuş kondurdun güle
     Terk etti bağı bağban, gonca gülüm isyankâr
     Yağmaz sevda yağmuru, kuru dalım sitemkâr

Muştular siyah renkte, kayboldu gönül süsüm
Bitmiş mutluluk türküm, kesilmiş dilde sesim
Yaktım gönül mevtamı, rüzgâra döktüm yasım
      Esmez bad-ı sabahlar, ney’ de yelim isyankâr
      Hüzzam söyler şarkılar, sazda telim sitemkâr

Felek çelmesin takmış, bahtım umarsız bezgin
Düşlerim hüsran doldu, ağlıyor ruhum üzgün
Duygularım firakta, yazmaz kalemim kızgın
      Heceye vuslat düşmez, mücrim elim isyankâr
     Meşkle yâri sarmayan, kırgın kolum sitemkâr

_________________ Saklı Düşlerim