Card image cap
Yakup sabriyla pi̇şti̇m

      YAKUP SABRIYLA PİŞTİM

Canhıraş sustu dilim, artık dudakdeğmezim
Aşk-ı meşk vurdu beni, diller sebebim oldu
Yüreğim şaha kalkmış, ben asi-başeğmezim
Ağyar söz yordu beni, eller sebebim oldu

Söz dinlemez şu gönlüm, hasret harında yandım
Yâre gonca gül oldum, renkten renge boyandım
Bağ-ı gülşende şahtım, rüzgâr vurdu dayandım
Yad bağban kırdı beni, güller sebebim oldu

Sana susadım ey yâr! Çöl sıcağında koşan
Damla-damla alevsin, dudaklarıma düşen
İbrahim’i kordayım, Yakup sabrıyla pişen
Döşte kor sardı beni, küller sebebim oldu

Korda yanarken gönül, eridi buz dağlarım
Yazgıma hüzün düştü, geçti gençlik çağlarım
Ney suskun, kaval dilsiz, türkü dinler ağlarım
Kırık saz sordu beni, teller sebebim oldu.

Ağlıyor çocukluğum, takvimlerin ahında
Fecr muştu vermez oldu, kor kızıl sabahında 
Girdaplarda kayboldum, visal güzergâhında 
Rüzgârlar kardı beni, yeller sebebim oldu