KELAM-I CEVHER

Mest eyler efsunuyla, yâr dudağında sözler
Canan şarkılar söyler, dilde makam-ı segâh
Dudaklarıma derman, yâr yüzünde buse-gâh
Meftunum bakışlara, can yakar şehlâ gözler.

Giryan şu deli gönül, kadehe gam dök sâki
Seyreylerim gülşeni, güller çeker ahu-zâr
Âşıklar dergâhında, serkeş yüreğim bi-zâr
Dûçar oldum sevdaya, hicranım döşte bâki.

Muhacir düştü gönül, umutsuz düşlerimde
Dile rapt oldu ahlar, girdabında savruldum
Ağ yârken yeşil gözler, ateşinde kavruldum
Kor damlar gözyaşımla, ayaz gülüşlerimde

Ey tabip… Dert muamma, bir yara ki amansız
Bulurum derde derman, kalmaz zalime sandım
Bir yudum sevgi için, yalancı yâre kandım
Sükûta duçar ruhum, gönlüm ağlar zamansız.

Güher-pareyken sözüm, ah-u vah yazan oldum
Lâl oldum, sözler firak, yüreğim evham döker
Dil var kelâm-ı cevher, dil var hası ham döker
Yâr gönlüme kast eyler, mezarım kazan oldum


.________________ Saklı Düşlerim


Giryan: Gözyaşı döken, ağlayan

Dûçar: Müptela

Bi-zar: bıkmış usanmış
Buse-gâh: öpülecek yer