Yıkar Bizi Bunun Düşünülmesi
 
Boşuna mıdır bu zamanda bir aslanın kükremesi
Doldurmuşken âlemi bin zalimin küflü nefesi
Nasıl yok etmeli bu küflü nefesi var mıdır düşünen
Yoksa aman boş ver bana dokunmasın denmesi
Ne zamana kadar kalacak zalimin düşmesin diye kellesi
Dokunmasın bana denmesi yıkar bizi bunun düşünülmesi
 
Zalimi yıkmak için hani nerede o güzel buluşlar bakışlar
Daha ne zamana kadar devam edecek bilinmez yıkılışlar
Mevla yardımcımız olsun kınından çıkmayacak mı kılıçlar
Yoksa hala mı devam edecek bunca zulme rağmen kaçışlar
Ne zamana kadar kalacak zalimin düşmesin diye kellesi
Dokunmasın bana denmesi yıkar bizi bunun düşünülmesi
Mehmet Aluç-Gülveren