SEVGİLİ - 2


Gönül bahçemde açan, lale nergisten yüce
Misk-i amberler kokan, yazımsın sen sevgili.
Buseler kondurdu
ğum, düşlerimde her gece
İrem de gül desenli, yüzümsün sen sevgili.

U
ğruna canım verip, umutlarım yaktığım
Sevda nehirlerinde,
çağlayıp ta aktığım
Y
ürek yarama ilaç, gözyaşımı döktüğüm
Seviden yana bakan,
 gözümsün sen sevgili.


Yaşamımsın bedende, can suyum olup akan
Sinemde volkanımsın, kor kızılı lav çıkan
Damarımda dola
şıp, teni harında yakan
Y
üreğimde sönmeyen, közümsün sen sevgili.

 


Nil mavisi hiç durmaz, akar sevda selimde
Na
ğme-nağme türküsün, çalan gönül telimde
Her g
ün yirmi dört saat, güzel ismin dilimde
A
şktan seviden yana, sözümsün sen sevgili.

Cana ilacım bildim, gördü
ğümden buyana
Vuslat
 gözükmez olmuş, yürek nasıl dayana
Can-
ı kalpte ağrılar, senli hasretten yana
B
öğrümde hiç bitmeyen, sızımsın sen sevgili.

_____________Saklı Dü
şlerim ____