Card image cap
Kevser suresindeki mucize ve kuran'da kurban i̇badeti

Kevser Suresindeki Mucize ve Kuran'da Kurban İbadeti

 

 

• Kevser suresinin yüzyıllardır tefsiri yapılmaktadır. Günümüzde ise Kevser Suresinde yeni bir mucizenin var olduğu anlaşılmıştır. Bu mucizeyi inkar etmek hiçbir açıdan mümkün değildir.


Kevser Suresi, Kur’an-ı Kerim’deki sıralamada 108, iniş sırasına göre de 15. suredir.

• Mekke’de indirilmiş olan Kevser Suresi 3 ayettir.


• İsmini ilk ayetinde geçen ve ‘bol ikram, çok hayır, çok nimet’ anlamına gelen "Kevser" sözcüğünden alır.


• Meali: 1- Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. 2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 3- Doğrusu asıl soyu kesik olan sana kin besleyendir.


• Kevser Suresinin bazı anlamları: Cennette bir nehir, çok hayır ve iyilik, peygamberlik şerefi, ümmetin âlimleri, peygambere uyanların ve onu sevenlerin çokluğudur.

• Resulullah Aleyhisselam Efendimizin Mekke’deki ilk yıllarında, Hazreti Hatice’den olma oğlu Hz Kasım’ı kaybettiği dönemde, Mekkeli müşriklerin, hakkında soyu kesik (ebter) dedikodusu çıkarıp hakaretlere başlaması sebebiyle inmiştir. O dönemde erkek çocuk sahibi olmak, soyun devam etmesi açısından çok önemliydi. Efendimiz (SAV)’in bu kaybını fırsat bilen müşriklerden As bin Vail, ‘O (SAV) bir ebterdir. Soyunu devam ettirecek bir oğlu bile yoktur. O öldüğünde unutulup gidecek ve biz de kurtulacağız’ diye yaygara çıkarmış ve diğer müşrikler de buna eşlik edip benzer şekilde sözler ettiler. Bu durumdan etkilenen ve oldukça üzülen Peygamber Aleyhisselam Efendimizin üzüntüsünü giderip, güven duygusu kazanması için Yüce Allah Kevser Suresini indirmiştir.


• İlk ayette geçen ve Cennette bir nehir ya da havuz olan Kevser, Rasulü Zişan Efendimize verilen bir şereftir. İkinci ayette ise, kurban keserek, namaz kılarak Müslümanlar dünya ve ahirette sayısız nimete erişirler. Birer ibadet olan namaz ve kurban, kulu Allah’a yaklaştırır. Üçüncü ayette, Resulullah Aleyhisselâm’a kin tutan kişilerin soylarının kesileceği, Allah katında her türlü iyilik ve güzellikten uzaklaştırılacakları bildirilir. Ayrıca Kevser Suresinde Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’e inanıp onun yolundan gidenlere de aynı şekilde mükâfaat müjdesi vardır.• Kevser suresi Kuran-ı Kerim’deki en kısa suredir ve bu suredeki toplam kelime sayısı 10’dur.


• Kevser suresinin ilk ayetinde 10 değişik harf vardır (Elif, nun, ayn, tı, ye, kef, lam vav, se, ra).


• Kevser suresinin ikinci ayetinde 10 değişik harf vardır. (Fe, sad, lam, ra, be, kef, vav, elif, nun, ha).


• Kevser suresinin üçüncü ayetinde de 10 değişik harf vardır. (Elif, nun, şın, kef, he, vav, lam, be, te, ra).


• Bu surede en çok tekrar edilen harf ‘Elif’tir ve tam 10 defa tekrar edilmiştir.

 

• Bu surede sadece bir defa kullanılan harflerin sayısı 10’dur.


• Tüm ayetler Arap Alfabesinde 10.sırada olan ‘Ra’ harfi bile biter.


• Kevser suresi, Kuran-ı Kerim’de ‘Ra’ harfi ile biten surelerin 10.’sudur.


• Bu suredeki 10 sayısının arkasındaki gerçek ise Yüce Allah’ın ‘
وانحر لربك فصل
O halde Rabbin i
çin namaz kıl, kurban kes. buyurduğu Zilhicce ayıdır. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramının ilk günüdür.Şüphesiz Allah doğruyu söyledi: ‘Bakara-23: Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sure getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah’tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.’


----

Kurban Yüce Allah’ın Kuran-ı Kerim’de Müslümanlara bir emridir. Kurban konusunda Kevser suresinin haricinde de onlarca ayeti kerime ve yüzlerce hadisi şerif vardır. İslam’da kurban ibadeti yok demek İslam’ı hiç bilmemek ve İslam’ı kabul etmemek demektir. Ayetlerden bir kısmını aşağıda paylaştım:


– Biz, (İbrahim’e) büyük bir KURBANLIK VEREREK onu (İsmail’i) kurtardık. (Saffat 107)– Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen KURBANI gönderin. Bu KURBAN, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da KURBAN KESMESİ gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen KURBANI KESER. KURBAN bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin. (Bakara 196)


– (Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer KURBAN sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. KURBANI kabul edilmeyen, “And olsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti. (Maide 27)


– Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kabe’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir KURBANLIK HAYVAN veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. (Maide 95)


– Allah; Ka’be’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, HAC KURBANINI ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini ve Allah’ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. (Maide 97)


– “… Kendilerine rızık olarak verdiği KURBANLIK HAYVANLAR ÜZERİNDE belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin” (Hac 28)


– Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da KURBANLIK OLARAK varacakları yer Beyt-i Atik (Kabe)’dir. (Hac 33)

– ‘’Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye KURBAN KESMEYİ MEŞRU KILDIK…” (Hac 34)– “KURBANLIK BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken KURBAN EDECEĞİNİZDE üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca ONLARDAN SİZ DE YİYİN, hem kanaat edip istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.” “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac 36, 37)


– Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram’ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen KURBANLIKLARI yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, (Allah, Mekke’ye girmenize izin verirdi). Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer, inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkâr edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. (Fetih 25)


Herkes istediği dine inanabilir. Ancak herkes başkasının inançlarına saygı göstermek zorundadır. Bu konuda Kuran’da şöyle buyurulmaktadır:


-Onlardan seni (okuduğun Kur’an’ı) dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler, kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kâfirler sana geldiklerinde: «Bu Kur’an eskilerin masallarından başka bir şey değildir» diyerek seninle tartışırlar. (En’âm 25. Ayet)


Yaklaşan kurban bayramı tüm Müslümanların kutlu olsun. Bu yıl ekonomik sıkıntı fazla. Her zaman olduğundan daha fazla kurbanlarımızı yoksullarla paylaşalım.