Card image cap
Haddi̇ni̇ bi̇l haddi̇ni̇!

Bu şiir millî ve manevî değerlere saygı duymayan ve rencide etmek için

fırsat kollayan düşünce sahiplerine reddiye olarak yazılmıştır.HADDİNİ BİL HADDİNİ! Böylesine cehalet okumakla olurmuş 

Yine de bilmiyorsan oku öğren ceddini!

Mevlâsını bilmeyen belâsını bulurmuş

Sonun hâk ile yeksân, haddini bil haddini! Müfteri olan kişi daima fırsat arar

Bilir bilmez konuşur, yoktur bunda bir yarar 

Enerjini boşaltır, insanı boşa yorar

Kalpteki iman noksan, haddini bil haddini! Tahsil yapmış olsa da  bâki kalmış cehâlet 

Ancak bu kadar olur denecek bir rezâlet

Ameli açık eder, varsa onda art niyet 

Yüz olan olmaz doksan, haddini bil haddini! Her zaman arar durur, olumsuzdan beslenir 

Hadi boş durma diye şeytan ona seslenir 

İyi niyetli gibi sözüm ona hislenir 

Düzelmez bozuk lisan, haddini bil haddini! Kutsal olan ne varsa öğren saygı duymayı 

Aklını başına al, bırak nifak yaymayı 

Unuturlar o zaman seni beşer saymayı 

Denir mi sana insan, haddini bil haddini! Manevî değerleri görevidir savunmak

İnancı olanlara yetmez asla avunmak 

Engel olur, buğzeder, kalır Rab'be sığınmak 

Suça ortaktır susan, haddini bil haddini! Sormaya hiç gerek yok o kendince alimdir

Bilmediğini bilmez, konuya çok hakimdir 

Gerçekleri çarptırmak, bilinçli bir seçimdir 

Bu değil sürçülisan, haddini bil haddini! Araştırsa bulacak doğruları, gerçeği

Asla görmek istemez gözündeki merteği 

Yanlışa ayarlıdır, doğru tartmaz ölçeği 

Yok mu akıl ve iz'an, haddini bil haddini!Sen kimsin, cürmün nedir, düşünüp de dur hele

Yalan yanlış da olsa sallıyorsun rast gele 

Rehberi şeytan olan her türlü yapar hile 

Dil uzatan şarlatan, haddini bil haddini!Açıp da okumaz hiç Rabb'den inen Kur'an'ı

Dört kitabı okudum diye söyler yalanı 

Fetvayı verir hemen değil iken alanı 

Senin yaptığın bühtan, haddini bil haddini!Kalbin mühürlü ise çözmesi kolay değil

Eğer inancın varsa huzura durup eğil 

Örnek aldığın  insan olmasın Ebu Cehil

Sonun olacak hüsran, haddini bil haddini!Dil uzatayım deme Allah ve Resûl'üne

Türkmenoğlu düşün der bakıp sefil haline 

Günahlarından başka geçer sanma eline 

Onlarındır şeref şan, haddini bil haddini!Türkmenoğlu (Şükrü Atay)


*Hâk ile yeksân olmak: Yerle bir olmak

*Bühtan: iftirâ