C-Anagram Tekniği

 

Anagram, bir sözcüğün harflerinden değişik düzenle başka bir sözcük oluşturulmasıdır. Anagram yerine ‘evirmece’ sözcüğü de kullanılmaktadır.

 

Anagram yapmanın bazı temel kuralları vardır:

 

1.     Sadece anagramı yapılacak olan sözcükteki harfler kullanılabilir. Yeni türetilen sözcüklere başka harfler ilave edilemez.

 

2.     Anagramı yapılan sözcük ile diğer sözcüklerin harf sayısı eşit olmalıdır.

 

3.     Türetilen kelimelerden de anagramı yapılan sözcüklerden de harf çıkarılamaz.

 

Aşağıda bazı anagram örnekleri yer almaktadır:

·        Özge – göze,

·        Bahri – ihbar,

·        Bahriyeli – Harbiyeli,

·        Sızlanma  – anlamsız,

·        Asya – yasa,

·        Bursa dağı - su bardağı,

·        Kan ara – Ankara,

·        Salih – sahil – halis – silah – ihlas – ishal,

·        Rakam – marka – arkam – karam – karma,

·        Aslı – Sıla – asıl – Salı,

·        Kısa – askı – ıska,

·        Kabak – bakla

·        Tabak – batak

·        Lamba – ablam

·        Ayşe – eşya

·        Çiçek – çekiç

·        İtiraf – iftira

·        Kalıtımsal - kısaltılma

·        Orman -  roman              

·        Sinan - insan 

·        Kısa - askı 

·        Veciz - ceviz

·        Uyku - kuyu

·        İklim – kilim.

 

Anagramda iki sözcüğün şiirin aynı dizesinde kullanılması zorunludur. ‘Şımarık Karışım’ isimli şiirim bu türe bir örnek oluşturmaktadır.

 

Şımarık Karışım

 

Alınma sözlerime bakma öyle manalı

Ömrümüzü kısaltma yaptıkların maksatlı

 

Carlayışın anlamsız boş yere hiç sızlanma

Kasılma hiç durmadan gözlerimde kısalma

 

Gündüz işe öperek düzgün uğurla beni

Karşılama yap akşamları göster sevgini

 

Erdemsiz davransan da bunu bana sezdirme

Özlemek dururken ciğerlerimi közleme

 

Sende varken bu kaşlar bitmez bendeki aşklar

Ne bu sıralar ne yarın ne de tüm asırlar

 

Kendi güle benzerken, sözün diken olmasın

İtiraf et sevdanı iftira atılmasın