Card image cap
Şi̇mdi̇ görün

ŞİMDİ GÖRÜN

Çıktım o yâri görmeye
Yolu gitmekle bitmiyor
Gerek yok gönlü yormaya
Hâli beş para etmiyor


Kıymet bilmedi var iken 
Talihi ona yar iken
Etrafını sarmış diken 
Gülü biçare bitmiyor


Tersine gitmiş her işi
Saçı beyaz düşmüş dişi
Sökülmüş ömür dikişi
Eli iğneyi tutmuyor


Nerede o eski hava
Dökülmüş yüzünden sıva
Gözler olmuş kuru kova
Seli çağlayıp gitmiyor


Yaşlanmış dönmüş nineye
Çıkar mı bilmem seneye
Mühür vurulmuş çeneye
Dili kurumuş ötmüyor


Varsın bende kalsın adı 
Kalmamış hayatın tadı
Gözünde tüter Murad'ı
Salı gelmiş de yatmıyor

Murat Meral ( Muradı)