Card image cap
Zi̇yanda

 
 
Her çiçeği gonca sanırsın amma 
Dikensiz goncanın gülü ziyanda 
Her aşka düşeni mecnundur sanma 
Mevlasız Mecnunun çölü ziyanda
 
Girmiş artık yetim ozan kırkına 
Uyup bu düzenin kirli çarkına
Varmazsa dediği sözün farkına 
Perdede sazının teli ziyanda
 
Doğsa da mübarek Kabe ilinde
Bin çeşit keramet olsa elinde 
Edebi erkanı yoksa dilinde 
Alimin ilimden gölü ziyanda
 
Çapkın diye lakap takıp adına 
Alışıp zinanın haram tadına 
Asılan gördüğü bütün kadına
Ahlaksız erkeğin beli ziyanda 
 
İstediği kadar yazsın kitabı 
Çok güçlü olsa da güzel hitabı 
Halinde tavrında yoksa adabı 
Edepsiz şairin dili ziyanda 
 
Ahırında bolca arpayı yutan 
Kısrak için tozu dumana katan 
Harpta sahibine tekmeyi atan 
Küheylan kıratın nalı ziyanda 
 
Namazdır imanın  güçlü direği 
Açık gezer göğsü, omuz küreği 
Başına örtmeyip iman gereği 
Süs için takanın şalı ziyanda 
 
İnsan dört kitabı hak bilmiyorsa
Gelen musibetten ders almıyorsa
Aklıyla Allah'ı kul bulmuyorsa
Ateist ölünün salı ziyanda 
 
Zamanın bozuldu artık uşağı 
Pop müzik dinliyor devrin aşığı 
Şarkılar var başı belden aşağı
Çalan her radyonun pili ziyanda
 
Kalmadı artık hiç şiirin tadı 
Bir satır yazanın şairdir adı
Bizim acemi laf bilmez Muradı 
Şair sayan Allah kulu ziyanda
 
MURAT MERAL (muradı)