Card image cap
Sen gi̇deli̇

SEN GİDELİ


Sen gideli güneş doğmaz dünyama

Güneşin doğduğu tandan ayrıyım 

Bölündüm ikiye yoktur bir yarım

Kalbin olduğu sol yandan ayrıyım 


Gören diyor nedir, bu vaziyetin

Sararmış da solmuş o benzin betin

Gıdası ve rengi olacak etin

Damarda dolaşan kandan ayrıyım 


Bir sözünle sensin dünyamı yıkan

Kalacak yerim yok olsamda hakan

Cihanı alemde bana tek mekan

Gönlünün sarayı handan ayrıyım 


Neden olmaz bana karşı hiç fehmin

Tek sensin ilacı bendeki zahmin

Hiç birşey hakkın da edemem tahmin

Düşünce denilen zandan ayrıyım 


Kalmadı dilimde ahda amanda

Yandı bitti ateş yoktur dumanda

Çare olmaz bana gelen zamanda

Zamanın birimi andan ayrıyım 


Sorma gülüm sorma bu nasıl çile 

Lügat da tarifi yok gelmez dile

Bedenim yaşıyor görünse bile

Bedene ruh olan candan ayrıyım 


Murat meral (muradı)