YA İLAHİ

Ya ilahi bizleri hakiki kul eylede, 

Kul hakkına girenlerden eyleme. 

Cennet gülü derenlerden eylede, 

Cehenneme girenlerden eyleme,


Kulluğuna kabul eyle bizleri, 

Rahmetinle koru masum yüzleri, 

Bahşettiğin, beden ile gözleri, 

Zülümatı görenlerden eyleme. 


Rahman, Rahim sıfatların hakkiçun, 

İsmi azam duasının hakkiçun, 

Habibi Ahmed'in nur'u hakiçun, 

Hesabı zor verenlerden eyleme, 


Mahrum etme bizi yüce nurundan, 

İsmet Murat'ları koru nar'ından, 

Kovup hesap günü mahşer yerinden, 

Yeri yurdu Viranlardan eyleme.