Herkes güzel görünür
Bir meleğe bürünür
Hakk boyası sürünür
Özüne bakmak gerek
Dünyalık mıdır derdi
Kimden ne aldı verdi
Seçmek için namerdi
Közüne bakmak gerek
Aklı n'erde kiminle
Kandırır mı yeminle
İşi var mı dümenle
İzine bakmak gerek
Kafasında ne saklı
Doğru yönde mi aklı
Gördüğü zaman haklı
Sözüne bakmak gerek
Düşmeden hemen aşka
Sonra demeden keşke
İşin birde bam başka,
Yüzüne bakmak gerek
Hayat düşürür derde
Huzur belki bir yerde
Baharı görüp birde
Yazına bakmak gerek
Yağlayıp ballıyor mu ?
Süsleyip allıyor mu ?
Yoksa boş sallıyor mu ?
Gazına bakmak gerek
Pişip yanıp olmuş mu ?
Doğru yolda kalmış mı
İlim irfan dolmuş mu ?
Şarzına bakmak gerek
Kapladığında duman
Kesildiğinde derman
Koşuyor mu o zaman
Hızına bakmak gerek
Yargılamadan beyler
Ne yapar ne iş eyler
Ne konuşur ne söyler
Sazına bakmak gerek
İnsandan mı mayası ?
Var mı edep hayası ?
Fark etmez süs boyası
Bezine bakmak gerek
Ayhan Kocabay.