OĞUL
Dinle oğul dinle.! birgün devlete
Kırılırsan hakkım haramdır oğul
Aşkla şevkle hizmet eyle millete
Yorulursan hakkım haramdır oğul

Bu sözlerim sakın kalmasın rafta
Kendi milletine vurma hiç yafta
Mal mülk hırsı ile yanlış bir safta
Görülürsen hakkım haramdır oğul 


Kapılarak tatlı bir rehavete
Düşer isen sende melun zillete
Düşmana yay olup kutsal millete
Gerilirsen hakkım haramdır oğul

Haram lokma sokma helal yapına
Tenezzül eyleme elin çöpüne
Denize düşünce haçlı ipine
Sarılırsan hakkım haramdır oğul

Her dem garibana uzanan el ol
Zalimlere diken mazluma gül ol
Hakk uğruna coşan bulanık sel ol 
Durulursan hakkım haramdır oğul

Yazın sıcağında kış zemheri de
Cenkte yerin olsun hep ileride 
Cephede  bu vatan için geride
Vurulursan hakkım haramdır oğul

Murat Meral (Muradı)

Card image cap