Card image cap
Kaybetmeden (zincirli koşma)

KAYBETMEDEN ( zincirli koşma)
Piyasada şiir yazı çok amma
Destana sahip çık üstat destana
Destanı her şair yaşatır sanma
Ozana sahip çık üstat ozana  ......????️ Murat Meral


Ozanlar gelince hele yanyana
Meydana sahip çık üstat meydana
Meydanda katarlar tozu dumana
Fermana sahip çık üstat fermana... ????️Semiha Arasbora


Ferman Allah'ındır farz olur kula
İnsanlar değişir paraya pula
Temiz hava için gelecek yıla
Ormana sahip çık üstat ormana ....... ????️Murat Meral


Ormanlar kurt ile kuşun yuvası
Dilsiz hayvanların zikir duası
Vücuduna lazım olur gıdası 
Bostana sahip çık üstat bostana..... ????️Semiha Arasbora


Bostanda yetişir insan yer doyar
Medeniyet diye  bedeni  soyar
Pantolu erkekler her zaman giyer
Fistana sahip çık üstat fistana....... ????️Murat Meral


Fistanlar yapılır gutnu kumaştan 
Giyer kadınlar genç yaşlı her yaştan
Çıkarmayım diye kimseyi baştan
Mestana sahip çık üstat mestana ......????️Semiha Arasbora


Mestan Muradı aşk şarabı ile
Müminler anılır sevabı ile
Gitmek için İslam turabı ile
Kur'an'a sahip çık üstat Kur'an'a.... ????️Murat Meral


Kur'an oku Aras zikret Allah'ı
Rahın olsun Resûl Muhammed rahı
Nefsine uyubta  yapma günahı
İmana sahip çık üstat imana   ...... ????️Semiha Arasbora