Card image cap
Hi̇cret günlüğü

 

Hicret tevhit şulesi, tabuları yıkmaktır

Zifiri karanlıktan aydınlığa çıkmaktır

 

Hicret iman güneşi, ümidin çerağıdır

Vahdetin gül çeşmesi, hakikat durağıdır

 

Hicret şirkin zehrini idrâklerden koğmaktır

Yesrib’in üzerine güneş gibi doğmaktır

 

Hicret zulmetten nura, kardeşliğe akmaktır

Veda tepelerinden Medine’ye bakmaktır

 

Hicret cihad-ı ekber, köprüdür selâmete

Gözü gibi bakmaktır mukaddes emanete

 

Hicret anka misali, küllerinden doğmaktır

İmanın ziyasıyla karanlığı boğmaktır

 

Hicret vahdet ağacı, tutunulan daldır o…

Yesrip’ten Medine’ye giden kutlu yoldur o…

 

Hicret teslimiyettir, zincirleri kırmaktır

Kavruk Hicaz çölünde medeniyet kurmaktır.

 

Hicret vuslat neşesi, aşka açılan kapı…

İman coğrafyasında mübarek, nurlu yapı…

 

Hicret tebliğde milât, takvim onunla başlar

Kavuşma sevinciyle gözlerden akar yaşlar

 

Hicret selâmet yurdu, davete icabettir

Gurbet sıladır şimdi, gayri sıla gurbettir

 

Hicret Hak’ta yok olmak, vahdette çoğalıştır

Hakikat nazarında bir verip bin alıştır

 

Hicret kutlu yolculuk, öz yurdundan firaktır

Onunla uzak yakın, yakınlar pek ıraktır

 

Hicret kaçış değildir, dosta doğru gitmektir

Hasret ateşinde köz, yanıp yanıp tütmektir

 

Hicret bir şah damardır, kalp göğünde güneştir

Gönül sahralarını yakan kızgın ateştir

 

Hicret genişlemektir, ebedî inşirahtır

İslâm’ın gür sesidir, göğü kuşatan âhtır

 

M. NİHAT MALKOÇ