Card image cap
Gör beni̇ beni̇ ( tam zi̇nci̇r)

Her mısra bir önceki mısranın son kelimesi ile başlar 
Bentler bir önceki bendin ayağı ile başlar


Gör beni beni ( tam zincir)
Versende yad elle unutmam seni
Seni nasıl sevdim bilirsin bunu
Bu işin hayırdır inşallah sonu
Son bulmadan hayat sor beni beni 


Sor soruştur küllü atma yabana
Yabancı eller yar olamaz bana
Ben bana değil de yanarım sana
Sana zarar gelse gör beni beni


Gör beni sensiz ne hale düşmüşüm 
Düşmüş aşk od'una yanmış pişmişim
Piştikce ben beni çoktan aşmışım 
Aş sen kendini de vur beni beni 


Vur acıma sakın bu genç yaşıma
Yaşı kurumaz göz, dargın kaşıma
Kaşıma yaramı daha kaşıma
Kaşı karam vur da sar  beni beni


Sar beni gönlümün olsun muradı
Muradı'n olacak bu aşk celladı
Celladım ol ele bırakma hadi
Hadi korkma yakmaz kor beni beni .... 


Murat Meral( Muradı)