Card image cap
Evvel ve ahir

EVVEL VE AHİR ( zincirli koşma)

Kün Fe yekün dedi! ilk Kalu bela
Denen bir mekana geldik evladım
Mekanda Rabbin kim? Cevap suale
Bildik imtihana geldik evladım

İmtihandan sonra başladı evre
Mucizeler ile dolu her devre
Düştük ana rahmi denilen yere
Damla sudan cana geldik evladım

Cana gelmede çok babanın payı
Bir iki üç arttı zamanla sayı
Tamamlayınca on gün dokuz ayı
Dünyada meydana geldik evladım

Meydanda sürünüp emekleyerek
Bazen koşup bazen de bekleyerek
Büyüdük günlere gün ekleyerek
Sekiz dokuz on'a geldik evladım

Ona nice daha onlar karıştı
Yıllar sanki birbiriyle  yarıştı
Gözden fer kesildi yüzler buruştu
Derken kabristana geldik evladım

Kabristana girdi ruh çıkmış beden
Ölmüşken başladı hayat yeniden
Çekildi gözlerden perde aniden
Bir yüce divana geldik evladım

Divanda kusursuz hesap görülür
Herkesin defteri bir bir dürülür
Herkes gideceği yere sürülür
Meded dile sona geldik evladım

Sona vardık yüreklerde bir sızı
Günah dağlar kadar sevapsa cüzi
O Rahman ve Rahim affetsin bizi
Ondan olduk O'na geldik evladım

Murat Meral (Muradı)