Zincirli koşma

Zincirli koşma kendi arasında ikiye ayrılır tam zincirli koşma ve yarım zincirli koşma

 

Tam zincirli koşma
Her mısra bir önceki mısranın son kelimesi ile başlar 
Bentler bir önceki bendin ayağı ile başlar


Gör beni beni ( tam zincir)
Versende yad elle unutmam seni
Seni nasıl sevdim bilirsin bunu
Bu işin hayırdır inşallah sonu
Son bulmadan hayat sor beni beni 


Sor soruştur küllü atma yabana
Yabancı eller yar olamaz bana
Ben bana değil de yanarım sana
Sana zarar gelse gör beni beni


Gör beni sensiz ne hale düşmüşüm 
Düşmüş aşk od'una yanmış pişmişim
Piştikce ben beni çoktan aşmışım 
Aş sen kendini de vur beni beni 


Vur acıma sakın bu genç yaşıma
Yaşı kurumaz göz, dargın kaşıma
Kaşıma yaramı daha kaşıma
Kaşı karam vur da sar  beni beni


Sar beni gönlümün olsun muradı
Muradı'n olacak bu aşk celladı
Celladım ol ele bırakma hadi
Hadi korkma yakmaz kor beni beni .... 


Murat Meral( Muradı)
 
yarım zincirli
 
bentler bir önceki bendin ayağı ile başlar
 
 
 
EVVEL VE AHİR ( yarım zincirli)
 
Kün Fe yekün dedi! ilk Kalu bela
Denen bir mekana geldik evladım
Mekanda Rabbin kim? Cevap suale
Bildik imtihana geldik evladım
 
İmtihandan sonra başladı evre
Mucizeler ile dolu her devre
Düştük ana rahmi denilen yere
Damla sudan cana geldik evladım
 
Cana gelmede çok babanın payı
Bir iki üç arttı zamanla sayı
Tamamlayınca on gün dokuz ayı
Dünyada meydana geldik evladım
 
Meydanda sürünüp emekleyerek
Bazen koşup bazen de bekleyerek
Büyüdük günlere gün ekleyerek
Sekiz dokuz on'a geldik evladım
 
Ona nice daha onlar karıştı
Yıllar sanki birbiriyle  yarıştı
Gözden fer kesildi yüzler buruştu
Derken kabristana geldik evladım
 
Kabristana girdi ruh çıkmış beden
Ölmüşken başladı hayat yeniden
Çekildi gözlerden perde aniden
Bir yüce divana geldik evladım
 
Divanda kusursuz hesap görülür
Herkesin defteri bir bir dürülür
Herkes gideceği yere sürülür
Meded dile sona geldik evladım
 
Sona vardık yüreklerde bir sızı
Günah dağlar kadar sevapsa cüzi
O Rahman ve Rahim affetsin bizi
Ondan olduk O'na geldik evladım
 
Murat Meral (Muradı)