Ze Mahşer
Osman ÖZTUNÇ tarafından Edebiyatımıza kazandırılan, Fransız ve Türk Edebiyatının kabul ettiği yeni bir nazım birimidir. Bu nazım biriminin özelliği birden fazla şiiri içinde barındırmasıdır. Ze Mahşer kendi içinde farklı şekillerde yazılmakta. Zor bir nazım birimi olan bu şiirin en kolay olan türlerinden birini hep birlikte inceleyelim. Şu yolda - Bu yolda
(Ze Mahşer)
Şu yolda yolcular çıkmış ne arar, 
Bu yolda görürsün yurdu diyorlar. 
Şu yolda yolcular kimden ne sorar, 
Bu yolda kaç güzel durdu diyorlar. 
Şu yolda kaç mecnun aradı Leylâ, 
Bu yolda her akşam koptu vaveyla. 
Şu yolda tuzaktır bir gözü şehlâ, 
Bu yolda kurt bekler kurdu diyorlar 
Şu yolda bütün söz aşktan, firâktan, 
Bu yolda sancılar sırttan, kürekten. 
Şu yolda damlalar; sızar yürekten, 
Bu yolda ok oku vurdu diyorlar. 
 Ekrem Yalbuz (Âşık Cinasi