Card image cap
Doğmadan evvel


DOĞMADAN EVVEL

Gelmemişken dünya denen küreye
Kün fe yekün diyen Rahmânı gördüm 
Başlamadan daha henüz evreye
Bedene girmemiş ruhbanı gördüm

Balçık ile yoğrulurken hamuru
Hayat buldu insanlığın onuru
Âlemlere rahmet olan o nûru
Fahr-i alem şahı Sultanı gördüm

Cennetle cehennem olmamıştı halk
Bir kutlu meydanda toplanmıştı halk
Seslendi elest-ü birabbüküm Hakk
Kalubela denen zamanı gördüm

Yatıyordu ruhsuz  çamurdan beden
Geliverdi secde emri aniden
Diklendi Azazîl yok iken neden
Kibiri, gururu, isyanı gördüm
 
Rehber olup bana gezdirdi huri
Makamı Mahmud'u, Firdevs, kevseri 
Bizim öz yurdumuz  ata diyarı
Şol cennet'ül bakî vatanı gördüm

Yaklaşarak sinsi sinsi Havva'ya
Yenik düşürüp bir süslü hevaya
İhaneti hüner, bilen davaya
İblisi laine ... Şeytanı gördüm

Murat Meral ( Muradı )