Card image cap
Bayan olsaydim-2

BAYAN OLSAYDIM-2
Şiire bakmadan dümdüz geçenler 
Takılıp kalırdı bayan olsaydım 
Yazanda cinsiyet bakıp seçenler 
Sayfamı yalardı bayan olsaydım 
***
Gençler yola çıkmış hazır postalar 
Yaşını başını almış ustalar
En başta kadına düşkün hastalar
Yoruma dalardı bayan olsaydım 
***
İnsanlar gelirdi otobüs tırla 
Beğeni ve yorum giderdi gırla 
İtişe kakışa .. şairler zorla 
Sayfama dolardı bayan olsaydım
***
Bulunmaz sayfamda boşuna duran 
Size yemin kur'an hakkına kur'an
Astığım şiirler on bine varan 
Beğeni alırdı bayan olsaydım
***
Şiir insanlarda sadece araç 
Farklı şimdi insan oğlunda amaç
Vallahi billahi sayfamda ağaç 
Olanlar olurdu bayan olsaydım
***
Söyleyeceğim şu mevzuya dair 
Gerek yok yazmaya hatasız şiir 
Bayansan olursun en iyi şair 
Ünvanım kalırdı bayan olsaydım
MURAT MERAL MURADI