Card image cap
Bana ne ?

BANA NE
Yar uğruna ettim ben beni kurban
Yabana atarsa atsın bana ne?
İstediği zaman kurup bir meydan 
Beleşe satarsa satsın bana ne?


Ruhunu sevince özümde candan 
Kalbim geçti onda olan o tenden 
İstediği kadar kendini benden
Uzakta tutarsa tutsun bana ne ?


Onu sevdiğime değilim pişman 
Ne yaparsa yapsın dilemem aman 
Varsın o bana her kızdığı zaman
Kaşını çatarsa çatsın bana ne ?


Sevgimin dünyada yoktur emsali
Ben yâri görürüm melek timsali 
Yar ise beni bir Yusuf misali
Kuyuya iterse itsin bana ne ?


Ters dünyasında düz dönen çarkıydım 
Değirmenine su gelen arkıydım 
Herkesten onun çok özel farkıydım 
Ellere katarsa katsın bana ne?


Hiçe sayıp yüce bir Allah'ımı 
Geceye çevirip her sabahımı 
Keyf için alarak benim ahımı 
Günaha batarsa batsın bana ne?


Murat meral ( muradı)