Card image cap
Azerbaycan

Her devrin köpeği yine kudurdu
Haçlılar çalıyor çan Azerbaycan
Destanlar yazacak imanlı ordu
Şimdi geldi tam o an Azerbaycan
 ✏️ Murat Meral


Yılanlar çiyanlar bakın gerneşti
Geldi beklediğin gün Azerbaycan
Ay yıldız düşmanı yine birleşti 
Döküyor köylerde kan Azerbaycan.
✏️Semiha arasbora


Birleşti şark ile imansız batı
Çökmeli insaftan yoksun bu çatı  
Ya Allah bismillah deyip sür atı
Biiznillah senin şan Azerbaycan.
✏️ Murat Meral


Gözü açtırmıyor bombalar yoğun 
Sivil kadın çocuk  eğmedi boyun 
Battı ermeniye Türklüğün soyun
Veriyor dağlarda can Azerbaycan
✏️ Semiha arasbora


Allah nidaları yükselsin göğe
Dur diyelim zulüm adlı bu çağa
Ay yıldız bayrağı dik Karabağ'a 
Hasrete verelim son  Azerbaycan.
✏️ Murat Meral


islam'a gönüllü bizler askeriz
Beraber tarihe bırakalım iz
Devletimiz ayrı milletçe biriz
Gen'imiz  aynı bir gen Azarbeycan 
✏️ Semiha arasbora


Şahadet korkutmaz vatansa konu 
Şerbet  niyetine  içeriz onu
Artık Ermeni'nin gelmeli sonu 
Tarihe verelim yön Azerbaycan
✏️Murat Meral


Dünden buyana göz verdi közümüz
Derinden ince giz verdi özümüz 
Doğacak Türk güneşin de gözümüz
Bize ağarıyor Tan Azerbaycan
✏️ Semiha arasbora


Sonlarını görmek gönül Muradı
Soykırımlar  ile  anılır yadı
Tarihe karışsın Ermeni adı
Şu Ermenistan'ı yen Azerbaycan
✏️Murat Meral


Unutulmaz Hocalı'nın yarası
Degil otuz bin yıl geçse Aras'ı 
Silinsin alından artık karası
Durmak yok gelsede Çin Azerbaycan
✏️ Semiha arasbora