Card image cap
Aşik yüreği̇ ( leb değmez)

Halk edebiyatımızda saz şairleri arasındaki atışmalar, taşlamalar gibi karşılaşmalarda âşıklar söyleyecekleri dörtlüklerde dudak seslerinden (b, f, m, p, v) harflerini kullanmazlar. Dudak-değmez saz şairleri arasında karşılaşmalı yapıldığı gibi verilecek bir ayağa göre tek bir saz şairi de kendi başına “Dudak-değmez dalında hünerini gösterebilir. Bunun için de iki dudak arasına bir iğne konur. Yanılma hâlinde iğne dudağa batarak kan çıkmasına yol açacağından, hakemlik yapanlara karşı bir itiraz söz konusu olmaz.
Bir lebdeğmez örneği:

AŞIK YÜREĞİ ( leb değmez)
Yardan yana güzel söz geldiğinde  
O an yare kânar aşık yüreği
Yar onun yüzüne az güldüğünde 
Kor ateşte yanar aşık yüreği Dokununca yarin tel tel saçına 
Razı gelir artık gönül göçüne 
Yarini doldurur kendi içine 
Kendini yar sanar aşık yüreği Unutur anında geçen dününü 
Yare adar geri kalan gününü 
Şanıdır yar ondan alır ününü 
Tahttan tahta konar aşık yüreği İyi hoştur yari yüze gülünde
Dalar suya gider aşkın selinde
Yardan ona acı sözler gelende
Ağustos da donar aşık yüreği Kader ayrılıktan yana olanda
Hasret takılırda kalır kolunda
Açılır aşığın yara solunda
İçten içe kanar aşık yüreği 
Murat meral ( Muradı )