Card image cap
Allah desi̇n ( lebdeğmez)

ALLAH DESİN ( LEBDEĞMEZ)
Aşıksan yak yüreğini
Diller Allah Allah desin
Göster Sıddık örneğini
Haller Allah Allah desin....Murat Meral

Çiğ tanesine şükür et
Çöller Allah Allah desin
Kuşlara eş ol  zikir et
Sollar Allah Allah desin..... Arasbora

Dünyada kalır şöhret şan
An onun adını her an
Yaradan aşkı ile yan
Küller Allah Allah desin........Murat Meral

Çok durduk gayri göçek
Yalandan dolandan kaçak 
Yel olak sıratı geçek
Yollar Allah Allah desin...   Arasbora

Gerçeği sorarsan sende
Yaşa hakikati dinde
Girdiğin her gülşende
Güller Allah Allah desin.... Murat Meral

Ona ederiz niyazı
Çekerse o çeker nazı 
Allah adına çal sazı
Teller Allah Allah desin.... Arasbora

Hoş eyle dostu yareni
Ne ses olur ne sireni
Gelince ecel treni 
Sallar Allah Allah desin....Murat Meral

Terk eyle dünya işini
Yoksula dağıt aşını
Sil öksüzün göz yaşını
Eller Allah Allah desin ..... Arasbora

Senin gör dostda ki yara
Dostunun işine yara
Ağlarsan ağla o yâra 
Seller Allah Allah desin.... Murat Meral

Özeldir gönül diyarı 
Allahtan gelir uyarı 
Yaşadıkça et hayırı 
Kullar Allah Allah desin...... Arasbora