Merak ediyorsan yüce Mevlayı 
Kâinatı gezip dolaşmak gerek
Terki diyar edip ol masivayı 
Hakikat yoluna ulaşmak gerek.

Doğanın kanunu değişir sanma
Nefsine yenilip kahrolup yanma 
Şeytanın hilesi süslüdür kanma
İlim erbabıyla buluşmak gerek.

Doğruluk libasın giyip üstüne 
Sığınacak liman olup dostuna
İlim deryasından dolup testine 
Karınca misali çalışmak gerek.

Mazlumun ahını alayım deme 
Göz dikip malını çalayım deme
Belayı başına dolayım deme
Hakkın nimetini bölüşmek gerek.

Eyyüb ol dönesin sabır taşına 
Karışma kimsenin haset işine
Musibet gelirse kulun başına
Acıyı kederi paylaşmak gerek.