D oktorudur şiirin
O ğuz boyu değerin
K adim dost bir bilgin
T aç takar engin engin
O muz verir ona dengin
R ozet var altın rengin

O sman adın yakışmış
S ever  şiir  defterim
M ecmu, meal  buluşmuş
A kçay üstadım derim
N ergis gibi değerin

A kça pakça durudur
K ara sevmez kurutur
Ç özüm bulur yürütür
A kçay  üstadım derim
Y ıldız çiçeği yerin

S eğmenoğlu  mahlası
E dip şiir ustası
G ül açar adam  hası
M ecazın  piri derim
E rguvan çiçek yerin
N ice sözler akıtır
O kul gibi okutur
G önle şiir dokutur
L afız ustası derim
U tkudur  senin yerin