Artık tarlaları güneş yakmaz
Eser rüzgar ırgat olmayınca
Şimdi kurumuştur sular akmaz 
Serpilmez ekinler yaz olunca.

Kağnılar taşımaz mahsulleri
Harmanda dönmez ki düvenleri
Konmaz çuvallara öteberi
Ötmez kuşları gece boyunca.

Boydan, boya boz şimdi meralar
Nerde bizim atalık tohumlar
Her şeyin genlerini bozdular
Yirmi birinci yüzyıl olunca.

Değirmen harap geleni yoktur
Yeni köylüler akşamdan toktur 
Tembel yatanın rüyası çoktur
Çerçide vardır her şey hazırca.

Yirminci asra bir dönebilsek
Kapının kilidini bir söksek
Yer yatağına uzanıversek
uykuya doysak sabah olunca.

Mustafa Yaman
13 temmuz2024