Card image cap
Yoksullar ecelsiz ölür


Doğan her canlı ölür, hiç fark etmez.
Ölür de… Yoksullar ecelsiz ölür.
Zenginler tabutlara sığmazlar da,
Ölürde… Yoksullar mecalsiz ölür.
 
Herkes Allah Allah gider menzile.
Dillerde zikir gönüllerde hile.
Hem de meydanlarda göz göre göre.
Ölürde… Yoksullar meselsiz ölür.
 
Beş vakit zulümdür, kalmak ekmeksiz.
Yaşayanları görünce emeksiz.
Cep dolduranlar da vardır zahmetsiz.
Ölürde… Yoksullar nedensiz ölür.
 
Tok yatan komşular, sağır oldular.
On kilitli kapılardan doldular.
Oyuncak birer kedicik buldular.
Ölürde… Yoksullar evvelsiz ölür.
 
ODABAŞI yokluk, kader değildir.
Açları doyurmak, keder değildir.
Yaşlanıp ta ölmek, beter değildir.
Ölürde… Yoksullar emelsiz ölür.
 
Şuayipodabaşı…
9.02.2020/Kepez/Çanakkale