Kim uyacak şimdi benim çağrıma
Bu davayı kim görecek arkadaş
Gran girmiş köyümdeki bağlara
Fidanları kim dikicek arkadaş.

Sürmezsek tavındayken toprağı
Yeşrir mi  ekinlerin başağı
Kapanmasın atamızın ocağı
Tohumları kim saçacak arkadaş.

Şimdikiler zorluk nedir bilmiyor
Şükür ile alın terini silmiyor
Olmayacak şeyleri dert ediyor
Bağırsam kim duyacak arkadaş.

Beslemezler üç beş tavuk bir keçi
Haftadan haftaya köye gelir çerçi
Emeklidir onlar dert etmez gerçi
Çalışmadan yorulmuşlar arkadaş.

Gelmiyormu ana yurdun aklına
Düşmedin ki derdin kızgın sacına
Zift sürdünmü hiç kanlı yaraya
Doktor, doktor geziyorlar arkadaş...