YAYAN YAPILDAK

 

Damların üstünde “lo”yu çekerken

Bazen de düşerdik yayan yapıldak.

Ağarıp tanyeri kalkınca erken

Yollara düşerdik yayan yapıldak.

 

Namazdı, niyazdı alel acele

Kahvaltı tarlada geçerdi ele

Çeç olur türküler gelirdi dile

Tarlada coşardık yayan yapıldak

 

Erkenden yataktan kalkmazsan eğer

Bir şamar, bir tokat yüzüne değer

İştahla kazmalar otları döğer

Otlarla yaşardık yayan yapıldak.

 

Azığı görünce birden coşardık

Lepeye, pilava hemen düşerdik

Damla damla terle sanki pişerdik

Toprağı deşerdik yayan yapıldak.

 

Kazmaydı, çapaydı adı çilenin

Biberli bulamaç tadı çilenin

Bir tatlı hatıra ya dı çilenin

Sıcakta pişerdik yayan yapıldak.

 

Aydınlım dünlerin tatlı hayali

Çocuğun köylerde böyledir hali

Kapıda yoksulluk bükerken beli

Yine de koşardık yayan yapıldak.


"Lo": Üzeri toprak olan evlerde ( toprak dam denir) yağmur yağmadan önce yarılan topraktan yağmur sularının evin içine akmamassı için tprağın üzerine kül savrularak yarılan toprağın üzerinden silindir biçiminde büyük yuvarlak taşın evin üzerinde gezdirilmesi, buna "loğ" veya "lo" denir.


 

Musa SERİN  08.02.2020