Card image cap
Yakarış

Tercüme et bu derdi bana, ey giden,

Her biten bu hâl’e mi girer, ey giden ? Beni sanatkâr eyledin,

Şu dert aleminde beni seyyah eyledin,

Ziyaret akınların yoktu ki ben neyleyim,

 

İhtişamı kalbimi vuran, ey giden,

Kaç celse sürer bu hüsran, ey gönlümü ters düz eden,

Bedbahtlık diyarında gibiyim gülmez hiç yüzüm, ey giden,

Müjdeler hasıl olmaz, bedbaht iç yüzüm, ey perişan eden,

 

Bir nesil yakıldı.. yıkıldı.. harâb oldu aşktan,

Nazar-ı dikkatini celbetmiyor.. yaka yıka gönlümden taşman,

Düşen, düşen, düştükçe kalbime değen, ey giden,

Saklı hazinem, sular altındaki atlantis’im, nâdir bulunan’ım, ey giden,

 

Kaç merhale bu hâl ki beni benden eder,

Kaç tabaka ki aşınmıyor bu keder,

Temmuzun en neşeli gününde çekip giden, ey giden,

Vakitsizim sensiz kederde sabit, ey giden.. ey beni benden eden.