VARDI 2
Yüzelli küçükbaş, keçi davarım,
Kiremitten çatı, taştan duvarım, 
Ahşaptan balkonum tretuvarım, 
Yeşille bezenmiş toprağım vardı. 


Ot yastık, minderim, desenli kilim, 
Bahçemi bezeyen çiçeğim gül'üm, 
Türlü meyve veren ağacım dal'ım, 
Üstünde sallanan yaprağım vardı. 


Binip dolaştığım alaca tayım, 
Bahçenin için artezyen kuyum, 
Klordan kireçten arınmış suyum, 
Gürül gürül akan ırmağım vardı. 


İnekten, koyundan,fışkıran sütüm,
Tere yağı, kaymak, peynirim etim, 
Sabah akşam yaparaktan üretim, 
Üstü nasırlaşmış parmağım vardı. 


İsmet Murat Allah bilir içimi, 
Beğenmedim ben bu düzen biçimi, 
El atıpta, keçeleşmiş saçımı, 
Düzelten boynuzdan  tarağım vardı.

Card image cap