Kirletilip durursa böyle insafsızca

Toz duman edilirse çevre

Çam bırakmazsak devire devire

Hasret kalırız maviye yeşile

Ciğerlerimiz döner kevgire

Hepimiz kaldırılırız revire!
Bulamaz derdimize çare
Lokman Hekim bile...