ÜMMET'TEN

Bu nasıl bir cehalet, çirkefe bürünüyor,

Ar perdesi yırtılmış turapta sürünüyor,

Nice arifler gördüm, müslüman görünüyor,


Bırak icma gıyası haberi yok sünnetten,

Farzı ber taraf etmiş, gözüküyor ümmet' ten,


Size suretperesti nasıl eyleyim tarif,

Taklidi iman ile sanır kendini arif,

Kurandan iki ayet, bir kaç hadisi şerif,


Ezberlemiş okuyor, indirmiş internetten,

Farzı ber taraf etmiş, gözüküyor ümmet' ten,


Kıymet veriliyor ki bizde ehvenişer'e

Boyu posu yerinde, kelli felli haşere,

Zapt eylemiş kürsüyü vaaz verip beşere,


Öyle anlatıyor ki, cehennemden cennetten,

Farzı ber taraf etmiş, gözüküyor ümmet' ten,


Gönlü gaflet'e dalmış, methu senadan ırak,

Ahlaken zayıflamış, vicdanı dersen kurak,

Ulema meclisine eyleyerek iştirak,


Sözde haberdar olmuş din ile diyanetten,

Farzı ber taraf etmiş, gözüküyor ümmet' ten,


Gece ay ışığında haber verdi münetkit,

İsmet Murat olarak araştırdık o vakit,

İçeriden münafık, zahirinde mutekit,


Görünerek bahseder, iken ehlisünnetten,

Farzı ber taraf etmiş, gözüküyor ümmet' ten,