TÜRKMEN GÜZELİ
Ben bir güzel gördüm Türkmen dağında,
Gamzesi gül gibi, al yanağında,
Muhabbet kelamı, baldudağında,
Konuştuk ça Nar’a yandırdı beni,
Ardından mecnuna döndürdü beni.

Araştırdım has bahçanın gülüymüş,
Gülüymüş, gülüymüş hem bülbülüymüş,
Vicdanı körelmiş, ruhu ölüymüş,
Tuttu gam yüküne bandırdı beni,
Ardından mecnuna döndürdü beni.

Ne ki gadan varsa gelip alayım,
Dedim otağına ne, gün varayım,
Dedi var git sonra haber salayım,
Vardı aşk çarkına bindirdi beni,
Ardından mecnuna döndürdü beni.

İsmet Murat; söyle güzel neyleyim,
Bu garip derdimi kime söyleyim,
Varıp kiminle hasbihal eyleyim,
Deyince ayvaza yendirdi beni,
Ardından mecnuna döndürdü beni. 

Card image cap