TÖVBEKAR
Yaptığın hayrı unut, 
Niyetini halis tut, 
Göz yaşı döker bulut, 
El döner eli yıkar. 


Haram lokma öğütme, 
Sakın ola kin gütme, 
Ahiri merak etme, 
Zannetmeki bal kokar. 


Gurur kibiri bırak, 
Alnın açık yüzün ak, 
Olursan şerden ırak, 
Anılırsın vefakar. 


Hak yola eyle nazar, 
Yürekten kelam sızar
Dil söyler kalem yazar, 
Akıbet hayra çıkar. 


Daima hakkı söyle, 
Uğraşma abes şeyle
Hem deme şöyle böyle, 
Hoş gören, güzel bakar.


İsmet Murat'ı dinle, 
Durursan edebinle, 
Buluştuğunda sinle, 
Sayılırsın tövbekar. 
Sözlük : 
Sinle:  Kabir

Card image cap