Card image cap
Sükûtun meyanı

Sükûtun Meyanı


                                ''Hiçbir şey olmamış gibi
                                 Bir nağme tuttursam derviş,
                                 Yörüngesinden çıkmış gök kanatları
                                 Dağ’ın eteklerinde yıldız
                                 Uzun uzun dokunsa gözlerine
                                 Haykırsa irileşir efsunlu
                                 Suya atılan bir tutam çay olsa
                                 Üzerine kırmızı hilâl işlenmiş.''


Susalım sonsuza dek, susmak gümüşse eğer
Susmamızda sürecek mânâ susmaya değer
İçimizde gökyüzü bir yanda efkanımız
Gönle hitapta emek eksikliğimiz meğer

Gözden öze bakınan sevgi bâkidir ama
Sızlanarak yakınan insan zor, ruhu âmâ
Hüzne sadık yeryüzü, boşlukta bir yanımız
İncitmekten sakınan inciniyor daima

Bir ömür pahasına hayat hoşlukta diri
Kim yürür mezrasına kimdir hayal fakiri
Umudun renkli yüzü gölgede nihanımız
Gül döker yarasına elde zamanın kiri

Susalım döne döne f’ecre erelim derviş
Huşuya sine sine postu serelim derviş
Yâre şerhadır düzü kalpte gam ziyanımız
Seherler hürmetine kulak verelim derviş.

" Zemahşeri şiir "
Nezahat YILDIZ KAYA

***
''Bitişik şiirler'' yani ''Zemahşer'', iki veya daha fazla şiirin yan yana getirip tek şiir olarak takdim
edilmesi, kucaklaşmasıdır.
          Şiir 1

 Susalım sonsuza dek  
 Susmamızda sürecek    
 İçimizde gökyüzü     
 Gönle hitapta emek     

 Gözden öze bakınan
 Sızlanarak yakınan 
 Hüzne sadık yeryüzü
 İncitmekten sakınan 

 Bir ömür pahasına 
 Kim yürür mezrasına 
 Umudun renkli yüzü 
 Gül döker yarasına 

 Susalım döne döne
 Huşuya sine sine 
 Yâre şerhadır düzü 
 Seherler hürmetine 

 Nezahat Yıldız Kaya

            ***
            Şiir 2

 Susmak gümüşse eğer
 Mânâ susmaya değer
 Bir yanda efkanımız
 Eksikliğimiz meğer


 Sevgi bâkidir ama
 İnsan zor, ruhu âmâ
 Boşlukta bir yanımız
 İnciniyor daima


 Hayat hoşlukta diri
 Kimdir hayal fakiri
 Gölgede nihanımız
 Elde zamanın kiri


 F’ecre erelim derviş
 Postu serelim derviş
 Kalpte gam ziyanımız
 Kulak verelim derviş.

 Nezahat Yıldız Kaya