Card image cap
Şiir dergâhi


"Şiire meftun,şiire müştak,şiir yorgunu âsûde yüreğim"


Dergâh-ı şiirlere ruhban olmuşum neden

Elbette sebep verir bizi yoktan var eden


Bir şiire bir damga bir damgaya bir nesir

Hafızım,sînegâh'ım silsilelerde esir

Tâkâtimi zorlayıp varınca dergâhına

El ayak süre durdum bin vurgulu ahına

Hafızım;yanıyorum üftâde sadr'ı cânın

Ayyuka çıka yazdım muhitinde ânânın


Celâlini kemâle erdirip göğe taşmış

Edebi sanat uzvu satırlarda dolaşmış

Yazdırıp yazdırıpta susunca edebiyle

Duruldum muhakkak ki yanmışlık sebebiyle

Hafızım;çok pişmedim hamdır şiirde kalem

Sen acemi bil beni,şâir sansa da âlem


Mıhlayıpta ucuna dolunca mürekkebe

Binince dizede ki devrik cümle merkebe

Kurulunca yerime mihrâbına takılıp

Dirildim her mısrada tekrar tekrar yakılıp

Hafızım;yanıyorum aşk-ı pervâne cânım

Kül oluyor alevde metanetle sol yanım


Cevaz ver de süreyim yüzümü dizelere

Hamal olayım hatta,yeis vecizelere

Elif be bilemeden yazayım iki satır

Harflerimin yükünü kaldıramaz kırk katır

Hafızım;susuyorum muvakkat nefesimden

Cimlerim eşarımı titreyen loş sesimden


.....GÜŞTA....