Card image cap
Şiir bulaşti bana

ŞİİR BULAŞTI BANA


Demdir deveran eden sendir kalan solumda

Hemdem olup yarayla misk gül-abı içeriz

Arşaper eder iken güz vurgunu yolumda

Garama gark ederek kendimizden geçeriz

Tendir mevsime meyil bendir geride kalan

Histir ins'e hükmeden histen gayrısı yalan

Gün vurur düne döner dün vurur hata payı

Çarpmanın şiddetiyle fırladı vicdan yayı


Eldir elime ırak,teldir giriş çıkışın

Dikeniyle vecd eder hududuna geçeriz

Karlara bata çıka meftun olduğum kışın

Zemherisine doğar sevmekten vazgeçeriz

Bir manaya sığdırır bin nüansı geceler

Titrerken kucağımda nazenin bilmeceler

Yel vurur güze döner sel vurur zelil kalem

Sarsaktan kırılıyor ne yazık cümle alem


Bendir ayyuka çıkan yendir kolumda kırık

Teşnemiş satırlara hece suyu dökeriz

Şiir bulaştı bana şiir kanlı ısırık

Zehrin vaveylasını sinegahtan sökeriz

Güzden yorgun alfabem sözden solgun hitabet

Vuramadım gönlünden denk düsmedi isabet

Gel vurur gide döner kal vurur yardan cüda

Ölüm versinde firkat vermesin asla Hüda


......GÜŞTA......