Irgalanır hayâlim bir beşiğin içinde
bu nasıl bir temâşâ, bu nasıl bir hengâmdır
Fasl-ı hazân meşk'eder imdi sarı saçında
yüz göz olur benimle melâl dolu her şâ'ir
Karakoç'un gönlünde ahoy ahoy ne gamdır
rüyâları parçalar his vurulan her şiir

Ben ezgiler söylerim gece mehtâba doğru
pervânedir başımda meftûn olan baykuşlar
Gözleri ki yırtıcı her biri kara uğru
çıldırtıyor rûhumu çetrefil velvelesi
Yüreğime her zaman meskûn olan baykuşlar
uzaklara yol alın bu yârin besmelesi

Meçhûle gidiyorum bin dert aldım yanıma
ak dağlar, akça dağlar, siz de bana yol verin
Bal dudaklı sevgili kastın mı var canıma
gönlüne de zul olur habersiz gitmelerim
Kadirşinas şarkılar mülhem olun göverin
yoksa size dokunur habersiz yitmelerim 

Mert ÖZTAŞ