Card image cap
Selimiye'ye mersiyeDeşer gökkubbeyi hilal süngüsü 

Budur tarihlere nakışlı mihrap 

Kahraman halkımın övüncü süsü

Sure sure ayet ayet bir kitap 


Sinan'ın kabrine yoldur çiniler 

Sümbül kokuları sarar avluyu 

Şerefelerinde ak güvercinler 

Bir dua bir niyaz dillerinde hu


Gaiplerden kopup gelir ordular 

Atlarımız çizedursun hatları 

Bir nur düşmüş dalgalanıyor sular

Minareler Cebrail kanatları 


Dadaş Şükrü mahzun olma siperde !

Eyvah Edirne'ye şer düşer diye !

Bütün canlıların öldüğü yerde 

Dirilir mukaddes bir Selimiye 


Sakın incinmesin rengin güneşten 

Düşmesin yağmurlar hep cisim cisim 

Seni denk tutsak mı Kabe'ye eşten ?

Her bir taşta saklı ilahî isim 


Kudretin şiarı aksın menzile 

Eğilsin secdeye siyahlar aka 

Ruhum ezanlarla dökülsün dile 

Naşımı musalla taşında yıka. 


k.a.gazioğlu