Dünya bedestan dedik geldik,

Bezirganız dedik alıp sattık, 

Sürgün dedik çöllere düştük

Gönül aldık gül sattık,


Çağlayan pınarın akar suyu,

Saçlarını savurmak güzelin huyu,

Güzeldir selvinin endamı boyu,

Al rengi kumaş  sattık,


Ağıt yakan atamı dinlerim,

Eğilmez kırılır nazik boynum,

Gönül kırıklara varır yolum,

Merhametsizlere yol sattık,


Değiştirilmiş düzen devranı,

Para pul olmuş hal dermanı,

Kurtlar mazluma eyler fermanı,

Çanak yalayanlara taş satmadık.